1394/02/19 @ 22:51

دلتنگی یعنی یه عصر بهاری،وبلاگت رو باز کنی صدای آهنگش رو بشنوی و ساعتها گریه کنی ..