1395/11/26 @ 15:13

ولنتاین مبارک !!

این همه نگو دوستت دارم. هزار بار گفته ام بر زبان آوردن این یک کلمه دنیایی مسئولیت به همراه خودش می آورد،

 و تو آدم بی مسئولیتی هستی!


-ناصر غیاثی-