1396/09/01 @ 17:38

اونی که گفت عشق سن و سال نمیشناسه، قطعا دیوثی بیش نبوده!

از یه سنی به بعد آدم هرگز عاشق نمیشه ...